Velkommen til Nittedal Røde Kors

For informasjon og påmelding til digitalt årsmøte i Nittedal Røde Kors, trykk her

Nittedal Røde Kors tilbyr vi en rekke aktiviteter til nærmiljøet. Fellesnevneren i alt vi foretar oss er at det betyr utrolig mye for de som deltar. Uten hjelpen fra frivillige hadde vi ikke kunnet opprettholde et så bredt og godt tilbud.

De frivillige gjør det mulig for oss å hjelpe mennesker i ensomhet, støtte barn og unge i vansker, gi flyktninger og innvandrere hjelp til å orientere seg i en ny hverdag og være i kontinuerlig beredskap med vårt hjelpekorps.

Vi trenger nå flere frivillige og vil gi deg sjansen til å finne en
fritidsaktivitet med mening!

Vi trenger frivillige til:
• Hjelpekorpset
• Besøkstjenesten
• Flerkulturelt arbeid
• Nattevandring

Røde Kors tilbyr:
• En meningsfylt fritid
• God opplæring
• Nye ferdigheter
• Tilhørighet og fellesskap
• Nye venner

Røde Kors forventer at du:
• Møter medmennesker med respekt
• Opptrer romslig og raust
• Holder avtaler